Program konferencije

Programske aktivnosti će se odvijati kroz plenarna predavanja od 45 minuta, tematska predavanja od 30 minuta, prezentacije i radionice.

Program konferencije sa satnicom biće blagovremeno objavljen.