Program konferencije

Program konferencije možete pogledati ovde

Apstrakti i radovi

Radove i apstrakte možete pogledati ovde

Opšte informacije

Treća konferencija „OPTOMETRIJA U SRBIJI“ biće održana 24-25. maja 2019. godine na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Organizatori konferencije su Prirodno-matematički fakultet  i društvo „OPTOMETRIST“.

Danas u Srbiji postoji i aktivno radi više od sto optometrista koji su svoje znanje iz oblasti optometrije stekli na strukovnim studijama OPTOMETRIJE na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Kao i svaka struka, i OPTOMETRIJA zahteva stalno usavršavanje i sticanje novih znanja. Ova konferencija jedina pruža mogućnost u Srbiji da se saznaju najnovije informacije iz oblasti OPTOMETRIJE, ali i oftalmologije koja je blisko vezana sa OPTOMETRIJOM.

Putem predavanja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka, učesnici će dobiti najnovija saznanja iz oblasti refrakcije, kontaktnih sočiva, novih materijala, instrumenata i aparata, edukacije, kao i savremenih trendova u oblasti oftalmologije. Poseban deo konferencije čine radionice, kroz koje učesnici nadograđuju svoja praktična znanja. . Učesnici mogu svoje rezultate istraživanja predstaviti putem postera.

Osim toga, ne manje važan cilj Konferencije je i afirmacija profesije OPTOMETRIČARA u Srbiji i definisanje njenog pravnog i profesionalnog statusa.

Posteri i radovi

Učesnici konferencije se pozivaju da rezultate svog stručnog i naučnog rada prezentuju putem postera. Tekstovi radova prezentovanih putem postera će biti objavljeni on-line na sajtu Konferencije.

Posteri treba da budu u formatu B1-portret (707×1000 mm) urađeni prema uputstvu za postere.

Logo konferencije možete preuzeti ovde

Radovi treba da budu do dve strane, pripremljeni prema ovom uputstvu.

Radove treba slati u .pdf formatu. Rok za slanje radova je 3. maj 2019. godine. Radove slati na adresu mijat@uns.ac.rs