Opšte informacije

Četvrta konferencija „OPTOMETRIJA U SRBIJI“ održaće se 20-21. septembra 2024. godine na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Organizatori konferencije su Prirodno-matematički fakultet  i društvo „OPTOMETRIST“.

Cilj konferencije je da kroz predavanja domaćih i inostranih predavača obezbedi dostupnost najnovijih znanja i dostignuća u oblasti refrakcije, kontaktnih sočiva, novih materijala, novih instrumenata i aparata, kao i u oblasti edukacije i usavršavanja.
Poseban cilj je afirmacija profesije OPTOMETRISTE u Srbiji i regionu i definisanje njenog pravnog i profesionalnog statusa.

Danas u Srbiji postoji i aktivno radi oko 150 optometrista koji su svoje znanje iz oblasti optometrije stekli na strukovnim studijama OPTOMETRIJE na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Kao i svaka struka, i OPTOMETRIJA zahteva stalno usavršavanje i sticanje novih znanja. Ova konferencija jedina pruža mogućnost u Srbiji da se saznaju najnovije informacije iz oblasti OPTOMETRIJE, ali i OFTALMOLOGIJE koja je blisko vezana sa OPTOMETRIJOM.

Ove godine ustanovljena je specijalna nagrada “Prof dr. Zoran Mijatović” za tri najbolja studentska rada prezentovana na konferenciji. Takođe, uvedena je nova tematska oblast Audiologija.

Posteri i radovi

Učesnici se pozivaju da rezultate svog stručnog i naučnog rada prezentuju na konferenciji.

Tročlana komisija Naučnog odbora ove godine ce dodeliti tri nagrade dr Zoran Mijatović za najbolje poster prezentacije, kao i jednu nagradu dr Zoran Mijatović za najbolji studentski rad.

Uputstvo za pripremu radova i postera biće objavljeno uskoro

Template za poster preuzmite OVDE

Rok za slanje – 1. avgust 2024. godine
Radove slati na adresu elvira.djurdjic@df.uns.ac.rs

 

LOGO Konferencije možete preuzeti OVDE